Hoe is de positie van de langstlevende precies geregeld

er is geen testament

Als er geen testament is, dan is de positie van de langstlevende veilig gesteld door de zogenaamde wettelijke verdeling. Door de wettelijke verdeling wordt de langstlevende automatisch eigenaar van de hele erfenis (2); de kinderen kunnen hun erfdelen niet opeisen (uitgezonderd bij faillissement/schuldsanering), ook niet als de langstlevende het geld niet nodig heeft. De langstlevende hoeft ook geen zekerheid te stellen, hij kan de gehele erfenis "verbruiken". Als er stiefkinderen zijn, dan hebben zij de zogenaamde wilsrechten( zie 7 en 8).

er is een testament
Bij testament (5) kan de langstlevende worden onterfd of in een minder gunstige positie worden geplaatst. Ook dan echter wordt de langstlevende door de wet beschermd. De wet kent voor die situatie de zogenaamde "andere wettelijke rechten". Deze rechten geven de langstlevende vruchtgebruiksrechten op de woning en soms zelfs op de gehele nalatenschap of delen daarvan.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken