Hoe kan ik schenkingen doen?

Een schenking is een handeling met de bedoeling iemand te bevoordelen en waardoor de schenker armer en de bevoordeelde rijker wordt.
Schenkingen kunnen gedaan worden
a.   Door iemand iets te geven, bijvoorbeeld een schilderij of geld. De schenking komt dan tot stand door de overhandiging van het schilderij of van het geld. Schenking van geld kan ook gedaan worden, door geld over te maken op de bankrekening van het kind.
b.   Door met iemand een transactie aan te gaan op te voordelige voorwaarden, bijvoorbeeld een ouder verkoopt zijn huis dat € 200.000,-- waard is voor € 100.000,--.
c.   Schenkingen kunnen ook "op papier" worden gedaan, bijvoorbeeld: De ouder erkent uit vrijgevigheid aan zijn kind € 100.000,-- schuldig, opeisbaar bij het overlijden van de ouder. Een dergelijke schenking is alleen geldig indien deze is aangegaan bij notariële akte.
 
Schenkingen komen in mindering op de legitieme portie (9). Schenkingen verlagen het vermogen van de schenker en dus ook diens nalatenschap, waardoor Erfbelasting wordt bespaard. Over een schenking moet wel Schenkbelasting worden betaald (12).
Schenkingen die pas na overlijden van de schenker worden uitgevoerd, besparen in de regel geen Erfbelasting. Ook een schenking waar de schenker bij leven niets van voelt, bijvoorbeeld de verkoop van het huis terwijl de ouder het recht heeft er levenslang in te blijven wonen, bespaart geen Erfbelasting.
 
Bij de schenking kan bepaald worden dat deze, en wat daarvoor in de plaats komt, altijd privé-eigendom van het kind zal blijven, ook als het in gemeenschap van goederen is getrouwd of als geregistreerde partner samen woont (15). Daarom is het belangrijk dat de schenking altijd schriftelijk wordt vastgelegd. Als u een schenking doet bij notariële akte, dan zal de notaris een dergelijke clausule altijd in de akte opnemen.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken