Wat is estateplanning?

Letterlijk vertaald is estateplanning het regelen van de nalatenschap. In de praktijk komt estateplanning neer op een zodanige, op elkaar afgestemde inrichting van testament (13), schenkingen (10) en transacties (10), dat fiscaal gezien een optimaal resultaat wordt bereikt. De estateplanner tracht grote (ondernemings)vermogens zo over te laten gaan op de volgende generatie, dat niet alleen uitvoering wordt gegeven aan de wensen van de ouders maar tegelijkertijd ook zowel voor de Inkomstenbelasting als voor de Vennootschapsbelasting als voor Erf- en Schenkbelasting optimale tarieven worden gerealiseerd. Estateplanning is werk van specialisten.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken