Hoe hoog zijn de successie- en schenkingsrechten?

De tarieven en basis-vrijstellingen voor de Erfbelasting en voor de Schenkbelasting zijn in 2011 als volgt:
 
De Erf- en Schenkbelasting kent drie tariefgroepen:
Tariefgroep 1: partner en (pleeg) kinderen. Het tarief is 10% over verkrijgingen tot
€ 115.708,-- en 20% over het meerdere.
Tariefgroep 1a: kleinkinderen en verdere afstammelingen. Het tarief is 18% over verkrijgingen tot  € 115.708,-- en 36% over het meerdere.
Tariefgroep 2: overige erfgenamen. Het tarief is 30% over verkrijgingen tot € 115.708,-- en 40% over het meerdere.
 
Van de verkrijging worden eerst de vrijstellingen afgetrokken.
 
Voor een schenking ouders-kinderen bedraagt de vrijstelling jaarlijks € 5.030,--  en één keer tussen 18 jaar en 35 jaar circa € 24.144,-- en soms (voor aankoop huis/voor studie)
€ 50.300,--.
 
De vrijstellingen voor Erfbelasting zijn te divers en wijdlopig om hier te behandelen. De vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonende (tenminste 5 jaar samen gewoond) bedraagt € 603.600,--. De basisvrijstelling voor kinderen bedraagt € 19.114,--.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken