Kan ik zelf nog een testament maken of moet ik altijd naar de notaris?

Een testament is een eenzijdige, op schrift gestelde verklaring over wat u wilt dat na uw overlijden met uw vermogen gebeurt. Testamenten moeten altijd bij notariële akte worden gemaakt, uitgezonderd het zogenaamde "Onderhandse Testament" en het "Codicil".
Bij een onderhands testament kunt u hetzelfde regelen als bij een notarieel testament. Bij een codicil kunt u slechts beperkt aantal regelingen treffen.
 

Het Onderhandse Testament.

Het huidige erfrecht heeft de mogelijkheid om zelf een testament te maken (een onderhands testament) vereenvoudigd. Daarvoor is slechts noodzakelijk dat het onderhandse testament bij een notaris in bewaring wordt gegeven. De notaris maakt daarvan een akte op. Anders dan bij de notariële testamenten, kan het onderhandse testament teruggevraagd worden. Het is mogelijk om aan de notaris op te dragen het onderhandse testament alleen open te maken als ten tijde van het overlijden aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Een goed testament opstellen is ingewikkeld. Ook indien u een onderhands testament zou willen maken vanwege voordelen die een dergelijk testament in uw situatie heeft, is het aan te bevelen daarbij de hulp van een notaris in te roepen.
 

Het Codicil

Een codicil is een eigenhandig geschreven, gedagtekend en ondertekend testament. Bij codicil kan de begrafenis worden geregeld en kunnen inboedelgoederen, kleding en sieraden worden vermaakt. Het woord "inboedel" moet overigens zeer ruim worden opgevat.
Benoeming van een executeur (14) is slechts mogelijk bij een notarieel- of onderhands testament.
 
Bij een testament kunnen ook speciale regelingen worden getroffen, zoals de benoeming van een executeur (14), de instelling van een bewind, het treffen van voorwaardelijke regelingen (bijvoorbeeld: ik benoem mijn zoon tot erfgenaam en mocht hij na mij komen te overlijden zonder achterlating van afstammelingen, dan benoem ik het museum X tot mijn erfgenaam van hetgeen mijn zoon onverteerd van mijn erfenis heeft overgelaten) of het oprichten van een "familietrust" (mits fiscaal mogelijk).
Zo zijn nog vele andere, schier oneindige, voorbeelden te geven van bij testament te treffen regelingen.
 
De notaris ziet er op toe dat het testament overeenstemt met de wil en de wensen van de persoon die het testament maakt. Ook moet de notaris zich er van overtuigen dat deze persoon daar ook (nog) toe in staat is. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een protocol opgesteld dat een notaris moet naleven. Dit protocol is van groot belang voor personen die verschijnselen van dementie hebben of voor personen die in een afhankelijks situatie verkeren.
Lees daarover ook het artikel "Bejaarde prooien" uit het tijdschrift Elsevier Magazine.
 
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap