Wat kan een executeur regelen. Heeft hij iets te vertellen?

Het huidige erfrecht heeft de mogelijkheid om de executeur grote bevoegdheden te geven, flink uitgebreid. Zo kan nu aan de executeur zelfs de bevoegdheid worden gegeven om de nalatenschap te verdelen (de zogenaamde "drie-sterren-executeur"). Een executeur wordt benoemd bij testament (13)
 
De executeur is (in de regel) de beheerder van de nalatenschap en hij vertegenwoordigt de erfgenamen zolang zijn beheer duurt. Hij heeft tot taak om de schulden van de nalatenschap te betalen, in verband waarmee hij de bevoegdheid heeft om goederen van de nalatenschap te verkopen. De executeur moet bij de aanvang van zijn werkzaamheden een boedelbeschrijving maken en hij is bevoegd om een boedelnotaris te benoemen.
Zo heeft de wetgever de executeur tot een nuttige figuur gemaakt die problemen binnen de familie kan voorkomen of oplossen.
Aan de executeur kan een beloning worden toegekend. Zwijgt het testament daarover, dan heeft de executeur recht op een beloning gelijk aan 1% van de waarde van de nalatenschap.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken