Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd, maakt dat nog wat uit voor mijn erfenis of de erfenis die ik krijg?

Als u gaat trouwen of als geregistreerde partner gaat samen wonen, zonder dat u eerst huwelijkse voorwaarden of registratievoorwaarden heeft gemaakt, dan ontstaat de algehele wettelijke gemeenschap van goederen. Tot deze gemeenschap van goederen behoren alle goederen en schulden die beide partners hebben, uitgezonderd schenkingen of erfenissen waarop de zogenaamde "uitsluitingsclausule" van toepassing is (zie ook 10).
 
Onder de uitsluitingsclausule wordt verstaan de bepaling dat een schenking of de erfenis nooit zal vallen in een gemeenschap van goederen. Een dergelijke uitsluitingsclausule moet altijd schriftelijk worden gemaakt en voor erfenissen altijd bij testament.
 
Als tussen de partners een gemeenschap van goederen bestaat, dan is de nalatenschap de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Tot de gemeenschap van goederen behoren dan niet de schenkingen of erfenissen waarop de uitsluitingsclausule van toepassing is.
Ook bij echtscheiding blijven deze goederen buiten de verdeling.
 
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap