Ik heb een bedrijf waarin ook mijn zoon werkt. Kan ik regelen dat hij het bedrijf kan overnemen?

In de meeste gevallen zal de bedrijfsopvolging al geregeld zijn. Soms is een regeling achterwege gebleven terwijl de beoogde opvolger, een (stief)kind, al werkzaam is in het bedrijf. De wet geeft in dat geval aan het (stief)kind de mogelijkheid om via de rechter het bedrijf over te nemen tegen een redelijke prijs. Deze regeling geldt zowel voor de eenmanszaak als voor de N.V./B.V. mits, in het geval van een N.V./B.V., de overledene meerderheidsaandeelhouder was en hij en de beoogde opvolger(s) bestuurder waren.
 
Bedrijfsopvolging wordt in de regel bij leven of bij testament geregeld. Wordt de opvolging bij testament geregeld, dan kan een executeur met ruime bevoegdheden goede diensten bewijzen (14). Ook wordt vaak al bij leven, in afwachting van een definitieve regeling, overgegaan tot certificering van aandelen. In dat geval worden de aandelen overgedragen aan een stichting. Een dergelijke stichting richt u zelf op en u bent zelf (soms de enige) bestuurder. Uw aandelen in de N.V./B.V. worden aan de stichting overgedragen en de stichting kent daarvoor als tegenprestatie zogenaamde Certificaten van Aandelen toe. Certificaten van Aandelen zijn aandelen zonder stemrecht; het stemrecht blijft achter in de stichting. Het bestuur van de stichting brengt het stemrecht uit en is/blijft zo de baas in de Vergadering van Aandeelhouders. In de statuten van de stichting wordt geregeld wie na uw overlijden de stichting zal besturen. In combinatie met een testament, waarin ook aan de opvolging aandacht wordt besteed, wordt zo, vaak bij wijze van noodvoorziening en in afwachting van een definitieve opvolging, de opvolging geregeld. Certificering van aandelen leidt, mits op de juiste wijze geregeld, niet tot belastingheffing.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken