Mijn vader heeft mij niet erkend. Kan ik toch van zijn nalatenschap erven?

Een door de vader niet erkend kind, ook wel "een natuurlijk kind" genoemd, kan alsnog aanspraak maken op zijn deel in de nalatenschap, als aangetoond wordt dat de (soms al jaren geleden) overleden erflater, de biologische vader is. Daarvoor is in de wet de regeling “Gerechtelijke vaststelling van het Vaderschap” opgenomen. Van belang is dat komt vast te staan, waarbij een DNA-onderzoek vaak goede diensten kan bewijzen, dat de overledene de verwekker is. Met verrassend weinig DNA-materiaal (bijvoorbeeld de likrand van een door de overledene gebruikte enveloppe) is een eventuele relatie vast te stellen.

Blijkt de overledene de verwekker te zijn, dan is het kind gerechtigd tot diens nalatenschap. De vaststelling dat de overledene de verwekker is, heeft terugwerkende kracht, ook indien jaren later het vaderschap wordt vastgesteld. In een dergelijk geval zullen de erfgenamen die destijds de nalatenschap ontvingen, alsnog met dat kind moeten delen.

Lees hierover ook het artikel uit het tijdschrift "Voor nu en later, 2011" (SDU Uitgevers).

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken