Wat is de wettelijke verdeling, en geldt die altijd?

De wettelijke verdeling is een verzorgingsregeling ten behoeve van de langstlevende. Als er geen testament is, werkt de wettelijke verdeling automatisch. De wettelijke verdeling geldt alleen voor gehuwde of geregistreerde partners (3).
Door de wettelijke verdeling wordt de langstlevende partner eigenaar van de gehele erfenis, dus van alle bezittingen en alle schulden, en krijgen de kinderen slechts recht op een niet opeisbare geldvordering (4). Deze geldvordering draagt rente (wettelijke rente minus 6, met een minimum van nul). De langstlevende en de kinderen kunnen een andere rente afspreken.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken