Ik ben niet getrouwd, geldt de wettelijke verdeling dan ook?

Als u niet getrouwd bent, geldt de wettelijke verdeling ook als u een zogenaamd geregistreerd partnerschap bent aangegaan met een ander.
 
Om een geregistreerd partnerschap te krijgen, is het noodzakelijk dat u door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw gemeente, een akte van registratie van partnerschap laat opmaken. Op geregistreerde partners en hun kinderen zijn dezelfde regels van het erfrecht van toepassing als op gehuwde partners en hun kinderen.
 
Een geregistreerd partnerschap moet niet verward worden met een partnerschap dat is geregeld door een samenlevingscontract. Een samenlevingscontract, al dan niet opgemaakt door een notaris, regelt de (financiële) verhoudingen tussen personen die wel samenwonen maar niet gehuwde of geregistreerde partners zijn. Voor hen en voor hun kinderen geldt de wettelijke verdeling niet.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken