Hoe is de positie van de kinderen geregeld?

De kinderen en de langstlevende partner erven ieder een gelijk deel van de nalatenschap. Indien een kind overleden is vóór de erflater en zelf ook kinderen heeft, dan komen de kleinkinderen gezamenlijk in de plaats van het overleden kind.
 
Anders dan onder het oude erfrecht, kunnen kinderen onder het huidige erfrecht wel onterfd worden. Is een kind onterfd, dan heeft het onterfde kinderen nog wel recht op de legitieme portie (9). Om een kind te onterven, moet een testament gemaakt worden.
 
Een kind heeft ook nog zogenaamde "andere wettelijke rechten", bijvoorbeeld het recht om een bedrijf over te nemen (16) of het recht op beloning voor arbeid in de onderneming of de huishouding van de overledene.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken