Kan ik van de wettelijke verdeling afwijken en hoe moet ik dat doen?

Hier moeten we twee situaties onderscheiden:
 
a.   van de wettelijke verdeling afwijken bij testament; en
b.   van de wettelijke verdeling afwijken na overlijden.
 

Ad a.

Bij testament (13) kan van de wettelijke verdeling worden afgeweken en/of een andere regeling in de plaats worden gesteld. Afwijking van de wettelijke verdeling vindt vaak plaats met het oog op een doeltreffende estateplanning (11).
 

Ad b.

Na het overlijden kan de langstlevende de wettelijke verdeling ongedaan maken. Dat kan van belang zijn als sommige goederen, bijvoorbeeld onroerende zaken of aandelen in de B.V., niet naar de langstlevende moeten gaan.
Door de wettelijke verdeling ongedaan te maken, vervalt deze. De langstlevende en de kinderen gaan daartoe vooraf aan tafel om de verdeling van de nalatenschap anders te regelen. Door de wettelijke verdeling ongedaan te maken, kunnen grote fiscale voordelen worden behaald.
 
De termijn waarbinnen de langstlevende de wettelijke verdeling ongedaan kan maken is
kort, te weten 3 maanden, te rekenen vanaf het overlijden. Bij de notaris moet daartoe een verklaring worden afgelegd.
Is deze termijn eenmaal verstreken, dan kan niet meer worden verdeeld maar nog slechts worden overgedragen. Verdeling van onroerende zaken kost geen overdrachtsbelasting. Daarentegen kost overdracht van onroerende zaken 2% belasting als het om een woning gaat en 6% belasting als het om andere onroerende zaken gaat. Verdeling van aandelen in de N.V./B.V. binnen 2 jaar na overlijden kost (vooralsnog) niets, overdracht kost 25% Inkomstenbelasting.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap