Ik heb kinderen uit meerdere relaties. Hoe is dan de positie van de kinderen?

Van belang is om vast te stellen dat alle kinderen van een erflater, zijn erfgenamen zijn, ongeacht of ze uit een huwelijk of uit een "slippertje" zijn geboren. De wet verbiedt om een onderscheid te maken tussen kinderen die geboren zijn in of buiten een huwelijk.
 
Indien kinderen zijn geboren uit meerdere huwelijken of (ook) buiten huwelijk en er is geen testament, dan is toch de wettelijke verdeling van toepassing (zie 2).
 
Stel dat gehuwde of geregistreerde partners ieder (ook) kinderen hebben uit een eerdere relatie. In dat geval bestaat het zogenaamde "stiefoudergevaar". Daarmee wordt bedoeld het gevaar dat de kinderen van de eerst overledene niets erven van de langstlevende, terwijl de langstlevende door de wettelijke verdeling wel de gehele nalatenschap van de eerst overledene heeft ontvangen. Dit "stiefoudergevaar" heeft de wetgever getracht te ondervangen, door invoering van zogenaamde wilsrechten (8). Door deze rechten wordt een deel van de erfenis van vader of moeder gereserveerd voor het eigen kind.
Het "stiefoudergevaar" kan ook bij testament ondervangen worden.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken