Wat zijn wilsrechten?

Het erfrecht kent aan kinderen rechten toe die tot doel hebben om hun positie te waarborgen. Deze rechten heten wilsrechten. Zij beperken het zogenaamde "stiefoudergevaar" (7).
 
Door een beroep te doen op wilsrechten, kan een kind zijn erfrechtelijke positie veilig stellen bij hertrouwen van de langstlevende of bij overlijden van de langstlevende hertrouwde ouder.
 
Op grond van deze wilsrechten moeten aan het kind, onder de last van vruchtgebruik ten behoeve van de langstlevende ouder of van de stiefouder, goederen worden afgegeven met een waarde die gelijk is aan het erfdeel (de geldvordering) die het verkreeg door de wettelijke verdeling (2).
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken