Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie is het gedeelte van een erfenis dat een kind altijd krijgt, ook als het bij testament onterfd is dan wel te weinig erft of iets erft wat het niet hebben wil. Door een beroep op de legitieme (soms is een gelijktijdige verwerping noodzakelijk) krijgt het kind een geldvordering, die gelijk aan de helft van het normale erfdeel.
Alleen kinderen hebben recht op een legitieme portie. Andere erfgenamen, zoals ouders, broers en zusters, enz. hebben geen recht op een legitieme portie. Als zij onterfd worden, dan hebben zij geen rechten meer.
 
Een kind dat de legitieme portie ontvangt, wordt gedegradeerd van mede-erfgenaam tot schuldeiser. Het kind is geen deelgenoot meer in de nalatenschap. Het heeft nog slechts recht op een geldvordering, die soms pas opeisbaar is in de (verre) toekomst.
 
De legitieme portie is gelijk aan de helft van het erfdeel dat het kind, normaliter, ontvangt.
Voor de berekening van de legitieme portie moet rekening worden gehouden met alle schenkingen die het kind en de niet-onterfde kinderen bij leven van de overledene al hebben ontvangen en met wat het onterfde kind uit de erfenis krijgt. Deze schenkingen worden bij de erfenis geteld. Zou een ouder aan één van zijn kinderen zijn gehele vermogen schenken, dan is daardoor bij zijn overlijden de legitieme van de andere kinderen geschonden. Deze kinderen kunnen de schenkingen dan tot een zodanig deel terugdraaien, dat zij toch nog de helft van hun normale erfdeel krijgen.
 
Het is verstandig om eerst advies in te winnen voordat een beroep op de legitieme portie wordt gedaan. Door een beroep te doen op de legitieme portie vinden verrekeningen plaats, die nadelig kunnen uitpakken. Of dat zo is hangt af van de inhoud van het testament.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken