Huidige erfrecht in vogelvlucht

Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend vernieuwd. Deze vernieuwing was nodig om de positie van de langstlevende echtgenoot te verbeteren. Onder het erfrecht van vóór 1 januari 2003 (het "oude erfrecht") was de langstlevende echtgenoot voor zijn verzorging afhankelijk van de medewerking van de kinderen, en dat liep nog al eens mis. Neem het geval van het standaard gezin, bestaande uit vader, moeder en twee kinderen; vader en moeder hebben een eigen huis. Vader overleed zonder bij testament de verzorging van moeder te hebben geregeld. Moeder wilde in de "spulletjes" blijven wonen, maar dat kon alleen als de kinderen dat goedvonden. In dat geval moest moeder aan de kinderen hun deel in de erfenis in geld uitkeren. Als vader wel een huis maar geen geld naliet en moeder moest leven van een (klein) weduwepensioen, dan moest zij toch het huis uit.

In het nieuwe erfrecht (het "huidige erfrecht") is dit probleem opgelost. Nu is het zo dat moeder ook in het huis kan blijven wonen, als vader geen testament heeft gemaakt. Het deel van de kinderen hoeft moeder niet bij leven aan hen uit te keren; zij hoeft ook geen zekerheid aan de kinderen te geven. Moeder kan dus, bij wijze van spreken, alles opmaken, zonder dat de kinderen daar iets aan kunnen doen. Moeder heeft daarvoor de medewerking van de kinderen niet meer nodig. De verzorgingsregeling staat in de wet en werkt automatisch. De kinderen worden niet onterfd, maar hun positie is wel veel zwakker dan onder het oude erfrecht.

In het huidige erfrecht zijn veel kwesties, die onder het oude erfrecht tot veel problemen leidden, aangepakt. Toch blijven er nog veel vragen over.

De vakgroep Familie- en Erfrecht van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten kan U bijstaan als er vragen rijzen of zich problemen voordoen. Gezien de expertise op het gebied van het erfrecht en het huwelijksgoederenrecht en vanwege de decennia lange ervaring met boedelafwikkeling, slagen de advocaten van de vakgroep er doorgaans in om een nalatenschap met "moeilijkheden" zonder gerechtelijke procedures af te wikkelen en, mocht een gerechtelijke procedure toch noodzakelijk zijn, dan zal de procesrechtelijke expertise van de Vakgroep Procesrecht worden ingezet om een optimaal resultaat te boeken.

Door de navolgende vragen aan te klikken krijgt U meer informatie en antwoord op vragen over specifieke problemen. De rode cijfers in de tekst verwijzen naar andere vragen, die dieper op het onderwerp ingaan.
Om wille van de leesbaarheid, zal in alle voorbeelden die gegeven worden, vader steeds de eerst overledene- en moeder steeds de langstlevende zijn. Onder gehuwden wordt tevens  de geregistreerde partnerschap verstaan (2 en 3)
 

 1. Hoe is de positie van de langstlevende precies geregeld ?
 2. Wat is de wettelijke verdeling en geldt die altijd?
 3. Ik ben niet getrouwd, geldt de wettelijke verdeling dan ook ?
 4. Hoe is de positie van de kinderen geregeld ?
 5. Kan ik van de wettelijke verdeling afwijken en hoe moet ik dat doen?
 6. Kun je de kinderen onterven; kun je sommige kinderen meer geven dan andere ?
 7. Ik heb kinderen uit meerdere relaties. Hoe is dan de positie van de kinderen ?
 8. Wat zijn wilsrechten?
 9. Wat is de legitieme portie?
 10. Hoe kan ik schenkingen doen?
 11. Wat is estate-planning ?
 12. Hoe hoog zijn de successie- en schenkingsrechten ?
 13. Kan ik zelf nog een testament maken of moet ik altijd naar de notaris?
 14. Wat kan een executeur regelen; heeft hij iets te vertellen?
 15. Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd, maakt dat nog wat uit voor mijn erfenis of de erfenis die ik krijg?
 16. Ik heb een bedrijf, waarin ook mijn zoon werkt. Kan ik regelen dat hij het bedrijf kan overnemen?
 17. Mijn vader heeft mij niet erkend. Kan ik toch van zijn nalatenschap erven?
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken