Tarieven

De tarieven van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten variëren van      € 115,00 tot € 265,00 per uur, exclusief opslag voor kantoorkosten en BTW. Voor specifieke kort lopende bijstand kan een vast tarief worden overeengekomen.

Een eerste oriënterende bespreking, bestemd voor kennismaking en een globale opinie over de zaak, is altijd gratis.

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
home  / tarieven
Ondernemend in zaken